دولت مردمی

آیت‌الله رئیسی فردا به پاکدشت می‌رود

آیت‌الله رئیسی فردا به پاکدشت می‌رود

رئیس‌جمهور فردا به شهرستان پاکدشت می‌رود.