دوگانه ساز

ثبت‌نام بیش از ۷۳۵۰ خودرو در طرح گازسوز نمودن خودروی عمومی باری و مسافری در منطقه آذربایجان شرقی
طرح تبدیل رایگان سوخت سی.ان.جی در استان ادامه دارد؛

ثبت‌نام بیش از ۷۳۵۰ خودرو در طرح گازسوز نمودن خودروی عمومی باری و مسافری در منطقه آذربایجان شرقی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از ادامه طرح تبدیل رایگان سوخت سی.ان.جی در استان با ثبت نام بیش از ۷۳۵۰ خودروی عمومی باری و مسافری در طرح گازسوز نمودن خودرو در این منطقه خبر داد.