دوگانه سوز

ثبت‌نام بیش از ۸۷۵۰ خودرو در طرح گازسوز نمودن خودروی عمومی باری و مسافری در آذربایجان شرقی
استقبال از طرح تبدیل رایگان سوخت CNG در سال ۱۳۹۹؛

ثبت‌نام بیش از ۸۷۵۰ خودرو در طرح گازسوز نمودن خودروی عمومی باری و مسافری در آذربایجان شرقی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان‌شرقی از استقبال چشمگیر اجرای طرح تبدیل رایگان سوخت CNG در استان با ثبت نام بیش از ۸۷۵۰ خودروی عمومی باری و مسافری در طرح گازسوز نمودن خودروها در منطقه آذربایجان‌شرقی طی سال ۱۳۹۹ خبر داد.