دیاباته

تمام گلزنان بازی تراکتور و استقلال
تمام گلزنان بازی تراکتور و استقلال

تمام گلزنان بازی تراکتور و استقلال

دو بازیکن استقلال موفق به زدن 5 گل به تراکتور شده و در مقابل دو بازیکن تراکتور هم 3 بار دروازه استقلال را در لیگ برتر باز کردند.