دیابت انسولین ویروس کرونا

استرس برای دیابتی ها سم است/تبعات کمبود انسولین و خطر کرونا

استرس برای دیابتی ها سم است/تبعات کمبود انسولین و خطر کرونا

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اپیدمی کووید ۱۹، نسبت به عوارض و خطرات درگیر شدن افراد دیابتی با بیماری کرونا هشدار داد.