دیابت بیماری خاص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

هر ۲۰ ثانیه یک پا در اثر دیابت قطع می‌شود

هر ۲۰ ثانیه یک پا در اثر دیابت قطع می‌شود

فوق تخصص غدد درون‌ریز با اشاره به اینکه هر ۲۰ ثانیه یک پا در اثر دیابت قطع می‌شود گفت:برای تشخیص دیابت از دستگاه قندخون خانگی استفاده نکنید.