دیابت کودکان مغز

ارتباط عوارض دیابت با کاهش ضریب هوشی کودکان

ارتباط عوارض دیابت با کاهش ضریب هوشی کودکان

مطالعه جدید نشان می دهد حتی یک دوره بروز کتواسیدوز دیابتی در کودکان مبتلا به دیابت نوع۱ با مشکلات شناختی مرتبط است.