دیدار

تاکید بر گسترش روابط بلاروس و آذربایجان شرقی

تاکید بر گسترش روابط بلاروس و آذربایجان شرقی

در دیدار سفیر جمهوری بلاروس در ایران با استاندار آذربایجان شرقی بر توسعه مناسبات دو جانبه تاکید شد.

نقشه راه توسعه آذربایجان‌شرقی در سال جای تدوین می‌شود
استاندار آذربایجان‌شرقی خبر داد:

نقشه راه توسعه آذربایجان‌شرقی در سال جای تدوین می‌شود

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: ریل‌گذاری و تدوین نقشه راه توسعه و رفع موانع تولید از اولویت‌های مدیریت اجرایی استان در سال جاری است.