دیوار مرزی

دیوار سودآور؟!

دیوار سودآور؟!

یک کارشناس بین الملل می گوید ایران نگران مورد حمایت قرار گرفتن برخی گروه‌ها از سمت مناطق کُردنشین در دو کشور است به همین دلیل احداث دیوار مرزی می‌تواند اطمینان‌ خاطر ایرانی‌ها باشد!