ذخیره سدها

کاهش ۲۱ درصدی مشترکان بد مصرف نسبت به سال گذشته

کاهش ۲۱ درصدی مشترکان بد مصرف نسبت به سال گذشته

مدیر بهره برداری از تأسیسات شهری آبفای تهران گفت:منابع آبی مانند سایر انرژی‌ها نظیر گاز و برق به راحتی خارج از حوزه قابل انتقال نبوده و باید رفتاری که نسبت به آب شرب را داریم تغییر داد.

بیش از ۴۰ درصد سدهای کشور پر شده است
وزیر نیرو:

بیش از ۴۰ درصد سدهای کشور پر شده است

وزیر نیرو میزان پرشدگی سدهای کشور را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرد: بارش‌ها در نیمه جنوبی کشور بیش از حد معمول اتفاق افتاده اما در نیمه شمالی نسبت به گذشته کمتر بوده است.