ذخیره سد

بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت سد‌های کشور خالی است
وزیر نیرو:

بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت سد‌های کشور خالی است

اکبر محرابیان گفت: امیدواریم بارش‌های خوبی داشته باشیم تا حجم سد‌ها پر شود، اما طبیعتا با این میزان موجودی، نیازمند مدیریت مصرف هستیم.