رئيس پلیس راهور

بانوان بیشتر از آقایان قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند

بانوان بیشتر از آقایان قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند

رئیس پلیس راهور ناجا: بانوان بیشتر از آقایان قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند و کمتر دچار سوانح ترافیکی می‌شوند.