رئیس اداره ثبت احوال بناب

۲۵ درصد ازدواج‌ها در بناب منجر به طلاق می‌شوند
رئیس اداره ثبت احوال شهرستان:

۲۵ درصد ازدواج‌ها در بناب منجر به طلاق می‌شوند

رئیس اداره ثبت احوال بناب گفت: ۲۵ درصد ازدواج‌ها در این شهرستان منجر به طلاق می‌شوند.