رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی

زندی رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی شد

زندی رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی شد

طی حکمی از سوی قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور، یوسف زندی به عنوان ریاست بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی منصوب گردید.