رئیس دانشگاه صنعتی سهند

اساتید دانشگاه صنعتی سهند در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر جهان

اساتید دانشگاه صنعتی سهند در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر جهان

رئیس دانشگاه صنعتی سهند از قرار گرفتن 10 عضو هیأت علمی این دانشگاه، در جمع دو درصد دانشمندان برتر دنیا خبر داد.

ایجاد نخستین مرکز نوآوری گیربکس کشور در دانشگاه صنعتی سهند

ایجاد نخستین مرکز نوآوری گیربکس کشور در دانشگاه صنعتی سهند

نخستین مرکز نوآوری گیربکس کشور در دانشگاه صنعتی سهند ایجاد می‌شود.