رئیس پليس راه آذربایجان شرقی

جاده های آذربایجان شرقی لغزنده است

جاده های آذربایجان شرقی لغزنده است

رئیس پليس راه آذربایجان شرقی گفت: تمامي جاده هاي استان لغزنده است و رانندگان با حوصله و ايمني تردد کنند.