رادیولوژی انجمن رادیولوژي ایران دانشگاه تبریز

پدر رادیولوژی ایران درگذشت

پدر رادیولوژی ایران درگذشت

تبریز- پروفسور سعید راد، بنیانگذار گروه آموزشی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معروف به «پدر رادیولوژی ایران» و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران در سن ۹۰ سالگی دارفانی را وداع گفت.