راستگو

وضعیت کرونایی ۹ شهرستان آذربایجان‌شرقی زرد است
جانشین ستاد استانی مقابله با کرونای آذربایجان‌شرقی:

وضعیت کرونایی ۹ شهرستان آذربایجان‌شرقی زرد است

جانشین ستاد استانی مقابله با کرونای آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: در زمان حاضر ۹ شهرستان استان از نظر شیوع کرونا در وضعیت زرد قرار دارند.