رامین آذری

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی خبر داد؛

رشد ۱۴ درصدی پروازهای داخلی و خارجی از فرودگاه شهید مدنی تبریز

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی از رشد ۱۴ درصدی پروازهای داخلی و خارجی از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز خبر داد.

انجام نخستین پرواز سهند به مشهد

انجام نخستین پرواز سهند به مشهد

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی از انجام نخستین پرواز سهند به مشهد خبر داد.