رانندگان تریلی

تجمع رانندگان تریلی مقابل ایران خودرو تبریز

تجمع رانندگان تریلی مقابل ایران خودرو تبریز

۳۰۰ نفر از رانندگان تریلی برای چندمین بار در جلوی پارکینگ ایران خودروی تبریز در ممقان تجمع کردند.