راه‌آهن تبریز – میانه

سبقت مسیر ریلی از مسیر جاده ای با افتتاح راه آهن میانه- تبریز

سبقت مسیر ریلی از مسیر جاده ای با افتتاح راه آهن میانه- تبریز

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی گفت: راه آهن میانه- تبریز مسیر تبریز تا تهران به 4 ساعت کاهش خواهد داد.