راه آهن ایران

راه اندازی خط راه‌آهن عراق و ایران

راه اندازی خط راه‌آهن عراق و ایران

طرح راه آهن ارتباطی میان عراق و ایران برای انتقال مسافران میان دو کشور فعالیت خود را آغاز کرد.