راه آهن بستان‌ آباد- خاوران

انجام ۱۵۲ هزار مورد آزمایش در پروژه راه‌آهن بستان‌آباد – تبریز

انجام ۱۵۲ هزار مورد آزمایش در پروژه راه‌آهن بستان‌آباد – تبریز

مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی انجام ۱۵۲ هزار مورد آزمایش در پروژه راه آهن بستان آباد - تبریز خبر داد.