راه آهن تبریز- تهران

راه‌آهن بستان آباد-خاوران( تبریز) با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

راه‌آهن بستان آباد-خاوران( تبریز) با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

راه آهن بستان آباد-خاوران به طول ۴۴ کیلومتر با اعتبار ۳ هزار میلیارد تومان، با حضور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.