راه آهن قطار

نصب اولین جت فن در داخل تونل ریلی تهران- تبریز

نصب اولین جت فن در داخل تونل ریلی تهران- تبریز

اولین جت فن با قطر یک متر و قابلیت تحمل حریق تا دمای ۳۰۰ درجه در تونل ریلی تهران- تبریز نصب شد.