راه آهن میانه- تبریز

تاکید وزیر راه بر تسریع در تکمیل خط آهن میانه- تبریز

تاکید وزیر راه بر تسریع در تکمیل خط آهن میانه- تبریز

وزیر راه وشهرسازی بر لزوم تلاش همگانی برای تکمیل خط آهن میانه – تبریز در حدفاصل ایستگاه خاوران تا میدان راه آهن تبریز تاکید کرد.

ادامه تلاش جدی برای تکمیل راه آهن میانه- تبریز
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

ادامه تلاش جدی برای تکمیل راه آهن میانه- تبریز

استاندار آذربایجان شرقی از ادامه تلاش جدی در استان برای تکمیل و بهره برداری از خط آهن میانه- بستان آباد- تبریز خبر داد.

پرداخت اعتبار نقدی ۱۰۰ میلیارد تومانی به راه آهن میانه – تبریز
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

پرداخت اعتبار نقدی ۱۰۰ میلیارد تومانی به راه آهن میانه – تبریز

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از پرداخت اعتبار نقدی ۱۰۰ میلیارد تومانی به طرح «احداث محور جدید راه آهن میانه – تبریز» خبر داد.