رای کمیته انضباطی

اعتراض باشگاه تراکتور به رای کمیته انضباطی

اعتراض باشگاه تراکتور به رای کمیته انضباطی

باشگاه تراکتور نسبت به رای کمیته انضباطی شکایت خواهد کرد.

آبی برای تراکتور گرم نشد

آبی برای تراکتور گرم نشد

از رای کمیته انضباطی فوتبال در مورد تیم سپاهان، آبی برای تیم تراکتور گرم نشد.