ربات

رباتی که از دیوار‌ها بالا و روی سقف راه می‌رود

رباتی که از دیوار‌ها بالا و روی سقف راه می‌رود

دانشمندان کره‌ای یک سگ رباتیک ابداع کرده اند که می‌تواند به راحتی از دیوار‌ها بالا رفته و روی سقف راه برود.