رشته سنتی

سنت دیرین “اریشته کسمک” در قره‌داغ

سنت دیرین “اریشته کسمک” در قره‌داغ

اریشته یا همان رشته سنتی یکی از آذوقه‌های زمستانی آذربایجانی‌ها بویژه اهالی منطقه قره‌داغ است که همه ساله با آغاز فصل پاییز توسط زنان و دختران تهیه می‌شود.