رشدوفناوری

رئیس مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز:

طراحی پد الکترونیکی با قلم معمولی مخصوص آموزش الکترونیکی در دانشگاه تبریز

پد الکترونیکی مخصوص آموزش‌های الکترونیکی و مجازی در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز طراحی و ساخته شد.