رضا دارابی

رئیس مجلس شهادت آتش‌نشان ایستگاه ۱۲۰ آتش‌نشانی تهران را تسلیت گفت

رئیس مجلس شهادت آتش‌نشان ایستگاه ۱۲۰ آتش‌نشانی تهران را تسلیت گفت

رئیس مجلس ضمن تسلیت شهادت رئیس ایستگاه ۱۲۰ آتش‌نشانی تهران در حین عملیات در خیابان بهار گفت: سازمان آتش‌نشانی تهران نشان داد در حوادث تا پای جان در حفظ جان شهروندان تلاش می‌کند و این چندمین بار بود چنین امتحان جانانه و مجاهدانه‌ای را انجام دادند.