رضا ملک زاده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت استعفای مدیران ویروس کرونا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سعید نمکی

«ملک‌زاده» معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت استعفا کرد

«ملک‌زاده» معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت استعفا کرد

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به دلیل آنچه مدیریت بسیار غلط و پر نقص پاندمی کرونا نامید، از سمت خود استعفا کرد.