رعایت پروتکل ها

رعایت نکردنِ پروتکل‎ها، تخلف انتخاباتی شد
رئیس ستاد انتخابات کشور:

رعایت نکردنِ پروتکل‎ها، تخلف انتخاباتی شد

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: برگزاری هر نوع تجمع و میتینگ انتخاباتی ممنوع است و اصل بر عدم حضور فیزیکی در زمان تبلیغات انتخابات خواهد بود. یکی از تخلفات انتخاباتی این دوره رعایت نکردنِ پروتکل‎های بهداشتی است.