رفاه اجتماعی

به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز مشمول جریمه می شوند

به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز مشمول جریمه می شوند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، از اعمال جریمه به‌کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در سال 1401 خبر داد.

تبدیل وضعیت ۷۰۰ نفر از آبداران روستاهای آذربایجان شرقی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی خبر داد؛

تبدیل وضعیت ۷۰۰ نفر از آبداران روستاهای آذربایجان شرقی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: 700 نفر از آبداران روستاهای استان از پیمانکاری به کارگری مشمول قانونکار در آذربایجان شرقی مشمول قانون کار قرار گرفتند.