رفع محرومیت

صداهایی که همیشه تنها می‌مانند!
یادداشت

صداهایی که همیشه تنها می‌مانند!

جامعه بی‌صبرانه منتظر عکس‌العمل دیگر مسئولین نهادهایی خاص که از بیت‌المال هزاران میلیارد پول می‌گیرند، هست و اینکه آنان چقدر شرایط کنونی کشور را درک خواهند کرد؟!