رمز عبور

ابتدایی ترین راه برای حفظ امنیت در بازارهای مالی، داشتن رمز عبور پیچیده است
کارشناس بازارهای مالی:

ابتدایی ترین راه برای حفظ امنیت در بازارهای مالی، داشتن رمز عبور پیچیده است

کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: روش‌های زیادی برای بالا بردن امنیت حساب وجود دارد که ابتدایی ترین آن، داشتن رمز عبود پیچیده و تعویض آن هر سه ماه یکبار است، همچنین باید از آنتی ویروس استفاده کرده و ایمیل آنتی فیشینگ و ۲FA را فعال کرد.