رهاسازی آب

۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از کانی سیب به دریاچه ارومیه رهاسازی می شود
معاون استاندار آذربایجان غربی:

۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از کانی سیب به دریاچه ارومیه رهاسازی می شود

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از رهاسازی ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه خبر داد.