روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان

تولید غده بذری سیب زمینی برای اولین بار در آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

تولید غده بذری سیب زمینی برای اولین بار در آذربایجان شرقی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از تولید غده بذری سیب زمینی در منطقه شربیان شهرستان سراب برای اولین بار در سطح استان خبر داد.