روح الله رشیدی

خط یک مترو تبریز همچنان ناقص!

خط یک مترو تبریز همچنان ناقص!

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر تامین ایمنی سفر با روش‌های جایگزین و مهندسی شده، گفت: تمرکز شورا بر رفع نواقص جزئی مترو تبریز است.

تعرفه عوارض ساختمان شیخ الرئیس، بهاران و ۱۷ شهریور باید افزایش یابد
روح الله رشیدی:

تعرفه عوارض ساختمان شیخ الرئیس، بهاران و ۱۷ شهریور باید افزایش یابد

روح الله رشیدی: تعرفه عوارض ساختمان شیخ الرئیس، بهاران و ۱۷ شهریور باید افزایش یابد.