روز جهانی کودک بیمارستان محک بهناز آسنگری بیماری کرونا

برگزاری اولین نمایشگاه مجازی از آثار کودکان مبتلا به سرطان کشور

برگزاری اولین نمایشگاه مجازی از آثار کودکان مبتلا به سرطان کشور

مدیر واحد خدمات حمایتی محک، گفت: گزیده‌ای از آثار نمایشگاه مجازی از نقاشی‌های کودکان مبتلا به سرطان در قالب یک کلیپ در فضای مجازی، برای کودکان نمایش داده خواهد شد.