روز قدس

حضور در راهپیمایی روز قدس امسال اهمیت ویژه ای دارد
استاندار آذربایجان شرقی:

حضور در راهپیمایی روز قدس امسال اهمیت ویژه ای دارد

استاندار آذربایجان شرقی از آحاد مردم متدین و انقلابی استان برای حضور گسترده و باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد و گفت: حضور در راهپیمایی روز قدس امسال اهمیت ویژه ای دارد.