روز پرستار سعید نمکی جامعه پرستاری

وعده‌های نمکی به پرستاران/از پرداخت های ویژه تا استخدام‌های جدید

وعده‌های نمکی به پرستاران/از پرداخت های ویژه تا استخدام‌های جدید

وزیر بهداشت، در مراسم روز پرستار که به صورت مجازی برگزار شد، چند خبر خوب به پرستاران داد و از زحمات آنان در بحران کرونا، تقدیر کرد.