روز پرستار علیرضا زالی ویروس کرونا

ترمیم زخم کهنه مطالبات پرستاری/۶۰ هزار پرستار کرونایی شدند

ترمیم زخم کهنه مطالبات پرستاری/۶۰ هزار پرستار کرونایی شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به رشادت های پرستاران در خط مقدم مبارزه با کرونا، گفت: تمام صحنه هایی که در بیمارستان ها می بینیم، آکنده از انسان دوستی و وطن پرستی پرستاران است.