روستائیان محروم

سه هزار واحد مسکونی برای روستاییان محروم آذربایجان‌شرقی ساخته می‌شود
خبر خوش آقای استاندار برای روستائیان؛

سه هزار واحد مسکونی برای روستاییان محروم آذربایجان‌شرقی ساخته می‌شود

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به ساخت سه هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های محروم ساکن در روستاهای استان، گفت: مشارکت دستگاه‌ها برای اتمام این واحدها در برنامه زمان‌بندی‌شده ضروری است.