روستای ارزین خداآفرین

همت معلم فداکار روستای «ارزین» خداآفرین

همت معلم فداکار روستای «ارزین» خداآفرین

معلم فداکار مدرسه روستای ارزین خداآفرین با وجود شکستگی پا همچنان در کلاس درس حاضر می‌شود.