روستای نوسنگی

تپه‌های الله‌قلی و چمن ‌لیلان، قدیمی‌ترین روستاهای نوسنگی آذربایجان

تپه‌های الله‌قلی و چمن ‌لیلان، قدیمی‌ترین روستاهای نوسنگی آذربایجان

تپه الله‌قلی لیلان در بخش لیلان شهرستان ملکان در جنوب شرق دریاچه ارومیه و جنوب غربی‌ترین نقطه استان آذربایجان شرقی واقع شده است، این محوطه در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شماره ۳۰۸۸ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.