روسیه و چین

دوره اثرگذاری تحریم‌های آمریکا ممکن است به زودی به پایان برسد
فارن افرز:

دوره اثرگذاری تحریم‌های آمریکا ممکن است به زودی به پایان برسد

یک نشریه آمریکایی در گزارشی با ذکر روش‌های مختلف برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا، پیش‌بینی کرده که طی زمان ممکن است تحریم‌ها تاثیر کمی داشته باشند.