روغن جامد گیاهی

نان مردم در روغن نمی چربد!
"تبریزمن" مشکل کمبود و گرانفروشی روغن در بازارهای آذربایجان شرقی را بررسی می کند؛

نان مردم در روغن نمی چربد!

مدتی است که کمبود روغن و به ویژه روغن نباتی جامد در بازار به خوبی حس می‌شود و موجب شده تا قیمت این محصول در یک سال اخیر منتهی به دی ماه، حدود ۱۱۳ درصد افزایش یابد!