روند کاهشی

ابتلا به کرونا در آذربایجان شرقی روند کاهشی دارد

ابتلا به کرونا در آذربایجان شرقی روند کاهشی دارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به اینکه روند ابتلا به کرونا در استان با سرعت پایین روند کاهشی دارد، گفت: برای جلوگیری از همه گیری کرونا باید ۷۰ درصد جامعه واکسینه شوند و هر ۲ دوز واکسن را دریافت کنند.