رینوتکس

رینوتکس ۲۰۲۱ تبریز آبان امسال برگزار می‌شود
استاندار آذربایجان شرقی:

رینوتکس ۲۰۲۱ تبریز آبان امسال برگزار می‌شود

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (رینوتکس ۲۰۲۱) تبریز از ۱۷ تا ۲۱ آبان امسال، بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد علمی تاکید کرد.